Strona: Konferencja MNA 2021 / Katedra Analizy Nieliniowej

Konferencja MNA 2021

W dniach 15-16 maja 2021 r. oraz 22-23 maja 2021 r. pracownicy Katedry Analizy Nieliniowej organizują międzynarodową konferencję naukową Methods of Nonlinear Analysis in Differential and Integral Equations. W związku z trwającą pandemią konferencja odbędzie się on-line na platformie MS Teams. Wstępny plan na każdy dzień obejmuje 4 lub 5 wykładów plenarnych (45 minut) oraz 4 lub 5 20-minutowych wystąpień.

Głównym celem konferencji jest stworzenie platformy do współpracy naukowców w zakresie badań nad metodami i narzędziami wykorzystywanymi w nieliniowej analizie funkcjonalnej, które można zastosować w teorii równań różniczkowych i całkowych. Skupiamy się szczególnie na tych metodach, które pozwalają otrzymać twierdzenia egzystencjalne oraz pozwalają scharakteryzować rozwiązania badanych równań pod kątem różnych właściwości (asymptotyczne zachowanie się rozwiązań, stabilność i stabilność asymptotyczna, przyciągalność lokalna i globalna, inne właściwości związane z jednostajną ciągłością, bezwzględną ciągłością, zbieżnością w nieskończoności itp.). Jednym z celów konferencji jest również wymiana uzyskanych w ostatnim czasie wyników oraz prezentacja różnych otwartych problemów, które pojawiają się zarówno w badaniach teoretycznych, jak i w licznych zastosowaniach.

Nie ograniczamy tematyki tylko do przedstawionej powyżej. Zapraszamy naukowców z różnych ośrodków do przedstawienia wyników uzyskanych w teorii operatorów, teorii punktów stałych, geometrii przestrzeni unormowanych, teorii funkcji rzeczywistych i innych dziedzinach analizy matematycznej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję